Арменски информационен център

През април 2005 г. Младежката секция на “Парекордзаган” – София провежда проучване за потребностите на арменската общност, в резултат на което се установява, че близо 90% от анкетираните определят достъпа си до арменски информационни ресурси  като ограничен. Съществува богат фонд от арменска литература, който е недостъпен, защото няма обособено помещение, в което книгите да бъдат изложени.

Основавайки се на резултатите, получени при провеждането на анкетното проучване, сред членовете на “Парекордзаган” се заражда идеята за създаване на  информационен център в сградата на арменския културен дом, който да обслужва потребностите от информация не само на хората от арменската общност, но и на всички заинтересовани. Създаването на такъв арменски информационен център не само ще компенсира липсата на библиотека, но и ще предоставя алтернативни съвременни начини за информиране – аудио и видео материали, Интернет, нови периодични издания.

Нашето желание е да предоставим на всеки заинтересован възможността за достъп до необходимата му информация относно живота и културата на арменците, както и възможността за по-дълбинно опознаване на културата и традициите на арменския етнос. Смятаме, че подобна информация ще се ползва както от арменската общност, така и от представители на българската общественост – журналисти, студенти, писатели, историци, етнолози, филолози и др. С тази цел ние от“Парекордзаган” – София разработихме проект, чиято задача е да съхрани на едно място и да предостави за свободно ползване информационни ресурси за живота на арменците в България и по света.

За момента “Парекордзаган” – София разполага с помещение в Арменския дом, предоставено за нуждите на арменски информационен център, но проектът не е осъществен поради липса на достатъчно финансови средства.

 
 
май 2020 юни 2020 юли 2020
По Вт Ср Че Пе Съ Не
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Р’ момента РёРјР° 7 посетителя РІ сайта

+359 2 / 851 93 78 | 1000 София ул. "Бачо Киро" №29
2014-2016 © Copyright AGBU Sofia, Bulgaria
Уеб дизайн