28 Юни 2018 год. – Изложба на Айтач Араз Селчук „Спомени от Ахтамар“
2:36, 28-06-2018

На 28 юни 2018 г., в присъствието на Армен Саргсян /посланик на Реп. Армения в Реп. България/, на академик Михаил Станчев, на видни гости и присъстващи в красивата зала на Етнографския музей, доц. д-р Петко Христов /директор на музея/ откри интересна фото изложба "Спомени от Ахтамар" и даде думата на Соня Авакян – Бедросян /почетен председател на Парекордзаган София/, която с кратко слово представи авторите на изложбат Жулия Мутлу и Айтач Араз Селчук (Турция). Вартануш Топакбашян /главeн редактор на вестник ''Ереван"/ неофициално представи пред публиката наскоро преиздадената книга на авторката Витка Николова ''Пророци на България и Армения: Теодор Траянов и ген. Нъждех“.

Изложбата бе силно и приятно въздействаща.

От името на председателя на AGBU София - г-н Арно Куюмджян и от името на цялата организация ОАБС Парекордзаган София, изразяваме огромната ни благодарност на авторите на изложбата - Жулия Мутлу и Айтач Араз Селчук, на доц. д-р Петко Христов, на Ася Урпатян и целия екип на Етнографския музей за невероятната помощ и подкрепа в подреждането на тази красива фото изложба. Специална благодарност на Лусия Медзикян /главен секретар на АGBU София/ за постоянната подкрепа и всеотдайност.

Ван е космополитен град. В момента там живеят предимно турци и кюрди. 
Преди много години там са живели и асирийци, евреи, йезиди и арменци! 
По произход, Айтач Араз Селчук е кюрд. Той е учител и фотограф. Винаги е имал идея да представи историческото минало на арменците, които са живели там и са оставили богато културно наследство, паметници, църкви и манастири.Случайното му запознаване с изкуството на Жулия Мутлу и националните арменски костюми, които изобразяват различните носии от всички райони на Западна Армения /днешна Турция/, в които са живели и творили арменците и които тя изработва ръчно за да съхрани арменската историческа памет, вдъхновява Айтач Араз Селчук и му дава идея да облече манекени с костюми от региона на Ван и преди тези културни паметници да са съвсем разрушени, да ги заснеме и представи на широката публика. В последствие той има желание да представи културното наследство и на другите етноси, които са живели в района на Ван.

 
В момента има 4 посетителя в сайта

+359 2 / 851 93 78 | 1000 София ул. "Бачо Киро" №29
2014-2016 © Copyright AGBU Sofia, Bulgaria
Уеб дизайн